Fréttir

Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði

FRÉTTATILKYNNING  5. mars 2015

FRÁ - Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði

Breytingar á stjórn Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði:

Bændur skipa öll sæti í stjórn  

Í dag var kjörin ný stjórn Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Fækkað var í stjórninni og hana skipa nú fjórir bændur af norður og suðurlandi. Þetta er í fyrsta sinn sem stjórn SAM er eingöngu skipuð bændum.  „Íslenskur mjólkuriðnaður er í eigu bænda. Þeir mörkuðu þá stefnu sem skilað hefur milljarða lækkun kostnaðar í mjólkurvinnslunni á liðnum árum og hefur lagt grunn að hækkun hráefnisverðs til bænda og raunlækkun á afurðaverði til neytenda á markaði“ segir Rögnvaldur Ólafsson, kúabóndi í Flugmýrarhvammi, nýkjörin formaður samtakanna. 

Rögnvaldur bendir á að stefnan um að lækka vinnslukostnað, bændum og neytendum í hag, hafi leitt til fækkunar fyrirtækja og meiri sérhæfingar í vinnslunni.  „Nú eru í samtökunum þrjú aðildarfyrirtæki sem samanlagt vigta inn um 99,9% þeirrar mjólkur sem framleidd er á Íslandi. Þau hafa með samstarfi sínu axlað ábyrgð á þeirri hröðu lækkun kostnaðar sem raun ber vitni um.  Þau vinna saman að því að tryggja nægilegt hráefnisframboð fyrir ört vaxandi markað og taka á sig umtalsverðan kostnað af því. Það er mikilvægt fyrir bændur að hafa forræði í þessum mikilvægu fyrirtækjum og eiga um það samstarf við launþegahreyfinguna og ríkisvaldið að tryggja hagsmuni bænda og neytenda í gegnum sameiginlega verðlagningu á mjólkurvörum. Í því starfi skipta samtök afurðastöðvanna miklu máli,“ segir Rögnvaldur Ólafsson.

Á síðasta ári framleiddu íslenskir kúabændur 133 milljónir lítra af mjólk og stefnt er að um 140 milljón lítra framleiðslu árið 2015. Neysluaukning síðustu ár hefur verið fordæmalaus. Hún byggir annars vegar á aukinni neyslu innanlands á fituríkari afurðum á borð við nýmjólk, ost, smjör og rjóma og hins vegar á gríðarlegum vexti í ferðaþjónustunni, sem lagt hefur grunn að aukinni sölu til veitingahúsa og hótela um allt land.